Memento Hrvatskog Jezika – bit hrvatske gramatike, Stjepan Puljiz

1,33 

Opis

Opis

Sadržaj:

 • glasovi
 • riječi (imenice, pridjevi, zamjenice, brojevi, glagoli i glagolska vremena, prilozi, prijedlozi, veznici, uzvici, čestice)
 • tvorba riječi
 • rečenica (subjekt, predikat, objekt, atribut, apozicija)
 • Nakladnik: Mentor

  Uvez: Meki

  Broj Stranica: 10

  Jezik: Hrvatski

  Godina izdanja: 2009

  Priređivači: Stjepan Puljiz