Uvod u elektroniku, udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola

21,37 

Kategorije: ,
Opis

Opis

Ovaj udžbenik u cijelosti je rađen prema nastavnom planu i programu predmeta Uvod u elektroniku za drugi razred za poučavanje u zanimanju tehničar za računalstvo. Udžbenik se može koristiti u izbornoj nastavi iz elektroničkih sklopova, kao i u drugim zanimanjima u kojima se obrađuju sadržaji iz udžbenika.

Udžbenik je koncipiran tako da se vizualno približe strogi i složeni znanstveni zahtjevi u opisivanju pojava i elementarnih matematičkih proračuna. Zbog složenog nastavnog sadržaja cjelokupno nastavno gradivo udžbenika raspoređeno je u osam tematskih cjelina, a zatim je svaka cjelina podijeljena na manje podcjeline. Svaka cjelina popraćena je pitanjima za provjeru znanja i zadatcima za samostalno rješavanje. Čestim ukazivanjem na primjenu nastojalo se što češće uspostaviti vezu s praktičnom primjenom fizikalnih zakona i pojava. Udžbenik u cijelosti daje dobre osnove, ali omogućuje i daljnju nadogradnju znanja i vještina u području elektronike.

Za provjeru usvojenosti novih pojmova udžbenik prati i radna bilježnica čija pitanja slijede redoslijed poglavlja udžbenika. U svrhu praktične primjene teorijskog znanja u radnoj bilježnici dani su i zadatci za laboratorijske vježbe. Kod mnogih se traži objašnjenje rezultata i postupaka.